Kết Nối Cổng Tiếp Nhận Hệ Thống Giám Định Điện Tử BHYT

Kết Nối Cổng Tiếp Nhận Hệ Thống Giám Định Điện Tử BHYT

Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế thuộc bản quyền của BHXH, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Dưới bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ giúp mọi người những thông tin về cổng kết nối giao dịch bảo hiểm Y tế điện tử phiên bản PIS v1.90 đã được các công văn BHXH bổ xung và hướng dẫn.

Hệ thống Website thông tin Giám định BHYT PIS v1.90 | Đăng nhập:

1. Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT hay còn gọi là Cổng tiếp nhận hoặc Cổng giao dịch:http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

2. Phần mềm Giám định bảo hiểm y tế tại cơ quan BHXH: http://giamdinh.baohiemxahoi.gov.vn

Cổng kết nối giao dịch bảo hiểm Y tế điện tử phiên bản PIS v1.90

 Văn bản hướng dẫn và file hướng dẫn:

  • Công văn số 4782/BHXH-CNTT ngày 27/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc Bổ sung tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo Quyết định số 917/QĐ-BHXH (BHXHVN_4782-BHXH-CNTT_27102017.pdf)
  • Công văn số 2723/BHXH-CSYT ngày 21/07/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin Giám định BHYT (1011-2723-BHXH-CSYT.pdf)
  • Công văn số 5328/BHXH-CSYT ngày 29/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT. (Huong-dan-chuan-hoa-va-lien-thong-du-lieu.pdf)
  • Hướng dẫn nhập danh mục dùng chung đã được cơ quan BHXH giám định vào phần mềm của cơ sở KCB (HuongDanCapNhatThongTin v.1.2).

Hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh:

Đăng nhập cổng: vào trang gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn, sau khi đăng nhập xong yêu cầu người sử dụng thay đổi mật khẩu của mình để bảo đảm bảo an toàn dữ liệu. 

Kiểm tra dữ liệu: Vào menu Hồ sơ đề nghị thanh toán -> Hồ sơ XML -> Kết quả gửi hồ sơ XML. 

Kiểm tra dữ liệu

Chuyển Dữ liệu thanh toán: Vào menu Hồ sơ đề nghị thanh toán -> Hồ sơ XML -> Danh sách đề nghị thanh toán.

Chọn để tìm kiếm theo điều kiện loại KCB ngoại trú hay nội trú, thời gian, trạng thái hồ sơ, trạng thái TT. Nếu hồ sơ đang ở trạng thái chưa đề nghị chúng ta chọn để gửi hồ sơ đề nghị thanh toán.

Chuyển Dữ liệu thanh toán

Xóa dữ liệu lỗi trên cổng tiếp nhận: Vào menu Hồ sơ đề nghị thanh toán -> Hồ sơ XML -> Danh sách đề nghị thanh toán chọn theo thứ tự từ số 1 đến số 5. Chọn số 1 trạng thái hồ sơ (Hồ sơ lỗi); số 2 Trạng thái TT (Chưa đề nghị TT); số 3 tìm kiếm để thấy hồ sơ lỗi mà chưa đề nghị thanh toán; chọn số 4 để chọn hồ sơ cần xóa; số 5 (biểu tượng thùng rác) để xóa hồ sơ. 

Xóa dữ liệu lỗi trên cổng tiếp nhận

Xem thêm bài viết: Cách Phục Hồi Dữ Liệu Khi Bị Avast Xóa

Với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ, hy vọng bạn sẽ sử dụng được Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế một cách thành thạo nhất. Chúc bạn thành công nhé ./.

Cập nhật lại 2018-11-22 00:04:11 .