Mẫu Bản Tường Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm

Mẫu Bản Tường Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng là thủ tục mà những ai đang hoạt động trong tổ chức Đảng cần phải nắm bắt được để thực hiện các thủ tục một cách đầy đủ, nhanh chóng và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Nhưng vì một số lý do cá nhân, công việc bận rộn mà bạn chậm nộp giấy tờ.

Vậy làm thế nào để sử lý được công văn giải trình chậm chuyển đảng chính thức mà vẫn đáp ứng theo đúng quy định. Dưới bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu “bản tường trình chuyển sinh hoạt đảng chậm” hay còn gọi là “báo cáo giải trình chậm chuyển đảng chính thức”, các bạn có thể lưu lại sử dụng ngay nhằm tiết kiệm thời gian.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***

BẢN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHẬM CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gủi: ……………………………………………………

Tôi tên là : .........................

Sinh năm : .........................

Chứng minh nhân dân số : . ........................... do : ..................       Cấp ngày : .........................

Địa chỉ: ...............................................................

Số thẻ Đảng: ............................... Là đảng viên chi bộ: ……………………… Đảng bộ: ...............................

Nội dung tường trình : ...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

Tôi cam kết bản tường trình chuyển sinh hoạt đảng chậm trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước chi bộ và đảng.

                                                                                                           ………… , ngày.........tháng.........năm........
                                                                                                      Người làm bản tường trình (Ký và ghĩ rõ họ tên)

Tải mẫu bản tường trình chuyển sinh hoạt đảng chậm tại đây.

Lưu ý một số giấy tờ cần khi thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng:

1. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức.

- Quyết định của các cấp có thẩm quyền liên quan đến nơi làm việc hoặc nơi cư trú.

- Phiếu Đảng viên.

- Thẻ Đảng viên hoặc hồ sơ kết nạp Đảng nếu như là Đảng viên dự bị.

- Hồ sơ Đảng viên để ghi lại toàn bộ quá trình công tác, làm việc của chính Đảng viên đó từ ngày kết nạp Đảng cho đến ngày chuyển đi.

- Bản tự kiểm điểm, giấy giới thiệu, nhận xét của tổ chức Đảng nơi Đảng viên vừa chuyển đi.

2. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ra nước ngoài

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ra nước ngoài cũng tương tự như chuyển sinh hoạt Đảng chính thức trong nước, trong ô số 3 của giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng sẽ là phần giới thiệu Đảng viên đến Ban cán sự Đảng ngoài nước.

3. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời trong nước

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời (loại 8 ô).

- Kèm theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nơi công tác, làm việc, học tập của Đảng viên.

- Thẻ Đảng viên hoặc các quyết định kết nạp.

- Bản tự kiểm điểm cho Đảng viên viết và giấy giới thiệu của cơ sở Đảng nơi Đảng viên vừa chuyển đi.

4. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời ngoài nước

Các giấy tờ cũng cần phải đảm bảo như đối với Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời trong nước.

5. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng nội bộ

Nghĩa là Đảng viên có mong muốn, nguyện vọng chuyển sinh hoạt Đảng từ chi bộ này sang chi bộ khác cùng một Đảng bộ cơ sở, Đảng viên sẽ sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng nội bộ.

Xem thêm bài viết: V Internet Viettel Là Gì? Các Gói Cước Sử Dụng Và Cách Hủy

Chúng tôi hi vọng bản mẫu báo cáo giả trình chuyển sinh hoạt Đảng chậm trên đây sẽ là thông tin hữu ích với mọi người. Hãy chia sẻ để nhiều người cùng biết nhé !!!

Cập nhật lại 2018-11-19 18:57:41 .