93 Lễ Hội Truyền Thống Thuộc Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia

93 Lễ Hội Truyền Thống Thuộc Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia

Tên Di Sản Địa Điểm Thời Gian Công Nhận
Lễ Hết chá của người Thái Sơn La (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) 08/6/2015
Lễ Hết chá của người Thái Sơn La (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) 08/6/2015
Lễ hội Bình Đà Hà Nội (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) 01/4/2014
Lễ hội Bổ Đà Bắc Giang (xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) 23/01/2017
Lễ hội bơi Đăm Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) 30/01/2018
Lễ hội Bủng Kham Lạng Sơn (xã Đại Đồng, huyện Tràng Định) 08/6/2015
Lễ hội cầu mùa của người Sán Chay Thái Nguyên (huyện Phú Lương) 30/01/2018
Lễ hội cầu mưa của Yang Pơtao Apui Gia Lai 08/6/2015
Lễ hội cầu Ngư Đà Nẵng 10/3/2016
Lễ hội cầu Ngư Phú Yên 16/9/2016
Lễ hội cầu Ngư Thanh Hóa (xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) 11/9/2017
Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa Khánh Hòa 27/12/2012
Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn Hải Phòng (quận Đồ Sơn) 27/12/2012
Lễ hội chùa Hào Xá Hải Dương (xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà) 08/6/2015
Lễ hội chùa Keo Thái Bình (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) 23/01/2017
Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng) 09/09/2013
Lễ hội Côn Sơn Hải Dương (Thị xã Chí Linh) 27/12/2012
Lễ hội cúng biển Mỹ Long Trà Vinh (xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) 31/10/2013
Lễ hội Đào Xá Phú Thọ (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy) 21/11/2016
Lễ hội đền A Sào Thái Bình (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) 13/10/2015
Lễ hội đền Bảo Hà Lào Cai (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên) 13/6/2016
Lễ hội đền Chiêu Trưng Hà Tĩnh (xã Thạch Bàn, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà; xã Mai Phụ, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) 20/6/2017
Lễ hội đền Chín Gian Nghệ An (huyện Quế Phong) 13/6/2016
Lễ hội đền Cờn Nghệ An (thị xã Hoàng Mai) 13/6/2016
Lễ hội đền Cửa Ông Quảng Ninh (phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả) 21/11/2016
Lễ hội đền Đồng Bằng Thái Bình (xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ) 16/9/2016
Lễ hội đền Đuổm Thái Nguyên (xã Động Đạt, huyện Phú Lương) 23/01/2017
Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La Tuyên Quang (thành phố Tuyên Quang) 23/01/2017
Lễ hội đền Hát Môn Hà Nội (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ) 19/01/2016
Lễ hội đền Hoàng Công Chất Điện Biên (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) 08/6/2015
Lễ hội đền Kỳ Cùng-đền Tả Phủ Lạng Sơn (thành phố Lạng Sơn) 08/6/2015
Lễ hội đền Lảnh Giang Hà Nam (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên) 20/6/2017
Lễ hội đền Lộng Khê Thái Bình (xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ) 11/9/2017
Lễ hội đền Ngự Dội Vĩnh Phúc (xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường) 30/01/2018
Lễ hội đền Suối Mỡ Bắc Giang (xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) 08/6/2015
Lễ hội đền Thượng Lào Cai (thành phố Lào Cai) 16/9/2016
Lễ hội đền Trần Nam Định (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) 19/12/2014
Lễ hội đền Trần Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) 27/01/2014
Lễ hội đền Trần Thương Hà Nam (xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân) 23/01/2017
Lễ hội đền Và Hà Nội (phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) 19/01/2016
Lễ hội điện Trường Bà Quảng Ngãi (thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng) 08/5/2017
Lễ hội đình Chèm Hà Nội (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) 13/6/2016
Lễ hội đình Lưu Xá Hà Nội (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) 21/11/2016
Lễ hội đình Phương Độ Thái Nguyên (xã Xuân Phương, huyện Phú Bình) 30/01/2018
Lễ hội đình Trịnh Xuyên Hải Dương (xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang) 08/6/2015
Lễ hội đình Trường Lâm Hà Nội (phường Việt Hưng, quận Long Biên) 30/01/2018
Lễ hội đình Vồng Bắc Giang (xã Song Vân, huyện Tân Yên) 08/6/2015
Lễ hội gầu tào Hà Giang và Lào Cai 27/12/2012
Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Hà Tĩnh (huyện Hương Sơn) 13/10/2015
Lễ hội Katé của người Chăm Ninh Thuận 20/6/2017
Lễ hội Kiếp Bạc Hải Dương (Thị xã Chí Linh) 27/12/2012
Lễ hội Khô già già của người Hà Nhì đen Lào Cai (huyện Bát Xát) 19/12/2014
Đại lễ Kỳ yên Đình Tân Phước Tây Long An (xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ) 19/12/2014
Lễ hội Kỳ yên tại đình Gia Lộc Tây Ninh (thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng) 27/12/2012
Lễ hội Kỳ yên đình Bình Thủy Cần Thơ (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) 30/01/2018
Lễ hội làng Diềm Bắc Ninh (xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) 19/01/2016
Lễ hội làng Đồng Kỵ Bắc Ninh (phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn) 19/01/2016
Lễ hội Làng Lệ Mật Hà Nội (làng Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên) 19/12/2014
Lễ hội làng Quang Lang Thái Bình (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) 21/11/2016
Lễ hội Lồng tồng của người Tày Tuyên Quang 27/12/2012
Lễ hội Lồng tồng của người Tày Thái Nguyên (huyện Định Hóa) 08/5/2017
Lễ hội Lồng tồng của người Tày Lào Cai (huyện Văn Bàn) 30/01/2018
Lễ hội Lồng tồng Ba Bể Bắc Kạn (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể) 19/12/2014
Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam An Giang (phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc) 19/12/2014
Lễ hội Ná nhèm Lạng Sơn 08/6/2015
Lễ hội Nàng Hai của người Tày Cao Bằng (xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa) 20/6/2017
Lễ hội năm mới của người Giáy Hà Giang (xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc) 25/08/2014
Lễ hội nghinh Ông Bến Tre (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại) 10/3/2016
Lễ hội nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ) 09/09/2013
Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn Hà Giang (xã Tân Bắc, huyện Quang Bình) 27/12/2012
Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer Trà Vinh 25/08/2014
Lễ hội Phài Lừa Lạng Sơn (xã Hồng Phong, huyện Bình Gia) 30/01/2018
Lễ hội Phủ Dầy Nam Định (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản) 09/09/2013
Lễ hội Quỹa Hiéng (Lễ hội qua năm) của người Dao đỏ Hà Giang (xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì) 08/6/2015
Lễ hội roóng poọc của người Giáy Lào Cai (xã Tả Van, huyện Sa Pa) 31/10/2013
Lễ hội Rước cộ Bà Chợ Được Quảng Nam (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) 25/08/2014
Lễ hội tháp Bà Po Nagar Nha Trang Khánh Hòa (thành phố Nha Trang) 27/12/2012
Lễ hội Thổ Hà Bắc Giang (xã Vân Hà, huyện Việt Yên) 27/12/2012
Lễ hội Tiên Công Quảng Ninh (thị xã Quảng Yên) 08/5/2017
Lễ hội Tiên La Thái Bình (huyện Hưng Hà) 15/04/2016
Lễ hội trò Chiềng Thanh Hóa (xã Yên Ninh, huyện Yên Định) 20/6/2017
Lễ hội trò Ngô làng Giàng Lạng Sơn (xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng) 08/5/2017
Lễ hội Trò Trám Phú Thọ (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) 21/11/2016
Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân Hải Phòng (quận Lê Chân) 10/3/2016
Lễ hội Trường Yên Ninh Bình (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) 19/12/2014
Lễ hội Trương Định Tiền Giang (thị xã Gò Công và xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông) 10/3/2016
Lễ hội vía Bà Ngũ hành Long An (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) 19/12/2014
Lễ hội Xa Mã - Rước kiệu Đình Hoàng Châu Hải Phòng (xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải) 08/5/2017
Lễ hội Y Sơn Bắc Giang (xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa) 08/6/2015
Lễ hội Yên Thế Bắc Giang (Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế) 27/12/2012
Lễ làm chay Long An (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) 19/12/2014
Hội đua bò Bảy Núi An Giang 19/01/2016
Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc Hà Nội 27/12/2012
Hội Minh thệ thôn Hòa Liễu Hải Phòng (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy) 08/5/2017
Lễ hội Vật làng Vĩnh Khê Hải Phòng (xã An Đồng, huyện An Dương) 11/9/2017
Hội vật Liễu Đôi Hà Nam (xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm) 23/01/2017

Bài viết liên quan: Lịch sự kiện các lễ hội truyền thống năm 2018 | Lịch sự kiện văn hóa du lịch năm 2018

Sổ tay du lịch là blog chia sẻ những thông tin hữu ích miễn phí được tổng hợp từ nhiều nguồn internet(các trang báo uy tín), dành cho tất cả mọi người. Bạn đọc có bài viết hay, xin gửi về theo địa chỉ mail của chúng tôi. Mọi bài viết Pr hay quảng cáo đều không chấp nhận.

Cập nhật lại 2018-10-02 11:26:14 .